Motala

Sonia Karlsson: Bevara tingsrättens Motalakontor

Sonia Karlsson, socialdemokratisk riksdagsledamot, vill att tingsrättens kontor i Motala ska få vara kvar. I en riksdagsmotion skriver Karlsson att handläggningstiderna riskerar att bli ännu längre och att risken att vittnen uteblir ökar när verksamheten flyttas till Linköping. 

”Också svårigheten att rekrytera lokala nämndemän vilket är en av förutsättningarna för att grantera ett likvärdigt rättssystem i hela regionen samt den befarade bristen vad avser advokatresurser talar starkt emot en koncentration av domstolsverksamheten till en bart Linköping”, skriver Sonia Karlsson i sin motion.

Regeringen beslutade för några veckor sedan att lägga ner tingsrättens verksamhet i Motala och istället flytta kontoret till Linköping.