Konstfrämjandet i länet i konkurs

Konstfrämjandet i länet begär sig själva i konkurs. Distriktet har hamnat på ekonomiskt obestånd sedan bidragen från Norrköpings kommun och Östsam dragit in sina bidrag.

Konstfrämjandets uppgift har bland annat varit att nå alla människor med konst i bostadsområden, på arbetsplatser och i skolan.

Enligt konstfrämjandet är det främsta skälet till de ekonomiska problemen att Norrköpings kommun och Östsam dragit in föreningsbidragen. ”Dessutom har det blivit allt svårare att sälja konst”, skriver styrelsen för konstfrämjandet i konkursansökan.