Arboga

Arbogas kommunala bostadsbolag kanske säljer

Det kommunala bostadsbolaget i Arboga, ABO, kan komma att sälja några av sina hus.

Det är ett av förslagen i en tjänstemannautredning som politikerna ska fatta beslut om.

Men åsikterna går isär om ABO:s framtid.

Oppositionspolitikern Anders Cargerman (fp) tycker att det vore bra att sälja.

- Det har varit ett systematiskt bristfälligt underhåll och byggnaderna förfaller i väldigt stor utsträckning. Och de mindre kostamma åtgärder man kunde ha vidtagit tidigare är oerhört mycket dyrare nu, säger Anders Cargerman.

- Jag tror att en försäljning av delar av ABO skulle vara ett bra förslag, säger han till P4 Västmanland.

Tjänstemännen i Arboga har alltså startat en utredning om Arbogabostäders, ABO:s framtid.

Det finns tre huvudalternativ:

  • För det första kan man sälja hela ABO med fastigheter och allt.
  • Andra alternativet är att kommunen fortsätter som i dag och behåller fastigheterna.
  • Det tredje alternativet, som verkar vara det som har flest anhängare, är något slags mellanting; man säljer några hus, och behåller resten.

- Vi står inte för någon avveckling, utan vi står för en utveckling. Det handlar om enskilda fastigheter som vi anser inte har tillräcklig attraktivitet, säger ordföranden i tekniska nämnden, Catrin Strömvall (s).

- Vi vill i stället satsa på den typ av bostäder som vi ser att det finns ett intresse för, säger Catrin Strömvall till P4 Västmanland.

I botten ligger problemet med att ABO:s hus inte har underhållits som de borde.

Dessutom har ABO gått med förlust i flera år, så bostadsbolaget är en dålig affär för Arboga kommun.

Vilken framtid som politikerna väljer för ABO kommer att beslutas senare. Kommunfullmäktige har sista ordet.

Men hyresgästen Emma Vindenes trivs bra, och tycker att husen ska förbli i kommunal ägo.

- Det är Arbogas hus tycker jag. De hör till stan!

- ABO ska ha dem, säger Emma Vindenes till P4 Västmanland.