Borlänge

120 jobb bort på Kvarnsveden

Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden ska minska sin personalstyrka med 120 personer. Neddragningen ska vara genomförd om drygt ett år.

Bland annat ska 50-60 personer erbjudas avgångspension. Ungefär 30-40 personer beräknas sluta vid företaget av andra skäl.

– Det är alltid tråkigt när sånt här måste göras, säger Per Skyttner, brukschef på Kvarnsveden.


Men han tror inte att brukets existens är hotad.
– Vi är storskaliga och vi har en mycket modern anläggning. Men vi måste se om vårt hus, säger Per Skyttner.

Bakom åtgärden ligger den svaga lönsamheten inom massa- och pappersindustrin. Ökande energi- och vedpriser gör att  brukets kostnader ökar snabbare än intäkterna.

MBL-förhandlingar om personalminskningen inleddes under torsdagen.

Sonny Waern hos pappersfacket säger till Dalanytt att han är medveten om det besvärliga ekonomiska läget, men att företaget tar i för hårt. Han menar att personalneddragningen kan göras i takt med de många pensionsavgångarna de närmaste åren. Och han befarar att att säkerheten på bruket hotas när färre anställda ska utföra jobbet.

– Det är vårt ansvar som chefer att se till så att det inte går ut över säkerhet, säger brukschefen Per Skyttner.

Kvarnsvedens pappersbruk har i dag 970 anställda.