Konferencia pa e nationalne minoritetura ando Shvedo

Sar te kerel pe maj feder e nationalne minoritenge ando Shvedo?

Shunen so  e Rosita Grönfors, Heidi Pikkarainen thaj e Tina Kiviliö phenel sar te zhutipe e romen!

Shunen!