Östergötland

Ny sträckning av riksväg 50 förbereds

Det känsliga området mellan Omberg och Tåkern kommer att avlastas från tung trafik när vägsträckan av riksväg 50 blir klar 2013 om Vägverkets planering håller.

- Det kommer att innebära stora samhällsekonomiska vinster inte minst trafiksäkerhetsmässigt säger projektledare Rune Petersson.

Det pågår mycket på vägfronten i Östergötland just nu.
Idag skriver Motala kommun avtal med Vägverkets högsta ledning i Stockholm om vägbron Skepparpinan.

Breddning och ny vägsträckning
Men det är bara en del i det projekt som innebär att riksväg 50 helt enkelt flyttas från kustremsan vid Vättern och till det som idag är väg 32 mellan Mjölby och Motala.

På sträckan Mjölby-Skänninge breddas den nuvarande vägen medan det blir en helt ny väg från Skänninge fram till Motala.
Det här innebär att riksväg 50 i sin nya sträckning söderut knyts ihop med E4 i Mjölby.

- Vägen blir med tre eller fyra körfält, planskilda trafikplatser och särskilda vägar för långtsamgående trafik och för gång- och cykeltrafikanter berättar Rune Petersson.

Vägen klar 2013
Förberedelser i form av utgrävningar och mätningar i området är igång.
Det är många markägare som måste släppa till mark.
Något som alla inte är så glada över enligt Rune Petersson.
Vägverket räknar med byggstart 2010 och att vägen kan öppnas 2013.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se