Försvaret oroas över budgetbesked

Ledningen för det svenska försvaret är oroad över att Försvarsmakten bara får flytta över 170 av önskade 850 miljoner från materielinköp till daglig verksamhet. Frågan är vad det betyder för den dagliga verksamheten.

– Naturligvis finns det en oro för att vi måste genomföra verksamhetsåtstramning i år, men sannolikt är det så att regeringen kommer att ge oss inriktning att genomföra en verksamhet så att vi får en rimlig kvalitet på verksamheten, säger försvarets strategichef Jörgen Ericsson.

Du tror att ni får i uppdrag att göra lite mindre än vad ni tänkt för att spara pengar i år?

– Jag tror att regeringen vet om konsekvenserna vi har beskrivit om vi inte får flytta 850 miljoner kronor. Nu ger de oss 170 miljoner och sannolikt kommer de tala om för oss att vi ska genomföra en viss verksamhet ändå, säger Jörgen Ericsson.

Försvarets dagliga verksamhet på förbanden med exempelvis värnpliktsutbildning och förberedelser för internationella insatser kostar i år 1,5 miljarder mer än budgeterat. Nu får inte försvaret föra över 850 miljoner till driften som de hoppats, något som försvaret tidigare sagt skulle leda till oacceptabel värnpliktsutbildning och än mindre övningstid för piloter och andra officerare.

Men exakt vilken effekt det här får är fortfarande osäkert då försvaret först i nästa vecka får regeringens planeringsanvisningar för resten av 2008, som visar vad försvaret väntas göra i år.

Om försvaret under våren lyckas föreslå mer långsiktiga besparingar, som regeringen är nöjd med, så kan försvaret få flytta över mer pengar till dagliga verksamheten och på så sätt säkra den. Men om det blir så vet man inte ännu.

Den dåliga ekonomin, och osäkerheten som nu regeringens beslut bidrar till, sänker stämningen på förbanden, enligt Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

– Frustrationen över verksamheten och vad det dagliga arbetet ska leda till kommer att bli ännu större. Den här osäkerheten om det blir mer pengar om man får möjlighet att genomföra den verksamhet som är planerad under året gör att hopplösheten också kommer att tillta.

Vad innebär detta för den dagliga verksamheten?

– Jag skulle säga att den stora faran nu är att spontanavgångar bland officerare ökar, säger Lars Fresker.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se