Stockholm

Gratisparkering för miljöbilar förlängs

Miljöbilar med boendeparkeringstillstånd i Stockholms innerstad kommer att få fortsätta parkera gratis fram till nyår. Det väntas kommunfullmäktige bestämma i slutet av april.

– Det beror på att vi vill skapa oss ett utrymme för att diskutera miljöbilsparkeringen överhuvudtaget och ingå i en större parkeringsstrategi, vilket är en av målsättningarna, och det tar tid.

Försöket som har pågått i tre år förlänger vi nu i ett halvår för att få utrymme till att fortsätta diskutera frågan.

– Men det ska betonas att det här är ett försök, säger Göran Westerberg som är trafikmiljösamordnare på Trafikkontoret.

Idag finns ungefär 4 000 miljöbilar som har gratis boendeparkering i Stockholms innerstad, och de blir allt fler för varje år.

Hur det kommer att se ut efter den 1 januari 2009 kan Göran Westerberg inte svara på. Men han menar att det inte är helt omöjligt att miljöbilar ska kunna fortsätta att parkera gratis.

--Ja, det är en politisk och en ekonomisk fråga, men förutsättningarna finns även efter den första 1 januari 2009. Det handlar om ett ekonomibortfall, men samtidigt måste vi värna om miljön och ha fler miljöbilar.

--Sen är det även en fråga om en särskild lagstiftning kring parkering. Syftet med den är att framkomlighet ska gälla. Får vi för många miljöbilar så får vi större trängsel och då får vi ta hänsyn till det också.

Cathrin Reth
cathrin.reth@sr.se