Äldreguiden

Kritiken är delvis berättigad

Kritiken mot socialstyrelsens äldreguide är delvis berättigad och fel ska rättas till. Det säger Christer Neleryd, chef för socialstyrelsens äldreenhet.

I nyheterna i morse berättade vi att flera kommuner i länet tyckte att uppgifterna i guiden blivit fel, och Christer Neleryd håller med om en del frågor kunde uppfattas som luddiga.

Äldreguiden, som är en hemsida på internet, är till för att äldre och anhöriga ska kunna jämföra olika äldreboenden när det gäller personaltäthet, mat och inflytande till exempel.

Kritiken från flera kommuner i länet handlar om att man uppfattat frågorna olika och därför matat in fel uppgifter. Och det har i sin tur lett till att betygssättningen blivit fel, enligt kommunerna. Och liknande kritik har kommit från andra kommuner i landet säger Christer Neleryd. Han tycker ändå att kommunerna delvis har ett eget ansvar att höra av sig till dom om frågorna är svåra att förstå.

Samtidigt lovar Christer Neleryd att fel ska rättas till, och äldreguiden ska hela tiden uppdateras för att hållas aktuell. Den som vill använda äldreguiden ska kunna lita på den.