Västernorrland

Regeringen ger stöd till våldutsatta kvinnor

Västernorrlands län kommer att få 160 000 kronor av regeringen.

Det är regeringen som kommer att dela ut dessa pengar till länsstyrelsen under 2008 för att finansiera länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
Totalt är det över tre miljoner kronor som fördelas mellan Sveriges län.
Detta är en åtgärd enligt den handlingsplan som regeringen presenterat för att ge stöd till våldutsatta kvinnor.