Politik

Fortsatt medlemsras för socialdemokraterna

Socialdemokraterna förtsätter att tappa medlemmar. Förra året förlorade partiet 19 000 medlemmar och medlemsraset, på 16 procent, är det största på över tio år.

Vid slutet av 2007 hade socialdemokraterna totalt 101 000 medlemmar, jämfört med 120 000 ett år tidigare.
Tommy Ternemar är distriktsordförande för socialdemokraterna i Värmland och han säger att En förklaring till medlemstappet är att partiet sedan en tid börjat med ett nytt centralt medlemsregister, vilket gjort att en hel del medlemmar som varit registrerade som medlemmar, men i själva verket inte varit det avförts. En annan orsak tror Tommy Ternemar kan vara att intresset för att engagera sig partpolitiskt har minskat bland folk