Landstinget

Självmord anmält till Socialstyrelsen

En man ung man med svåra smärtor efter en trafikolycka tog sitt liv. Han hade dessförinnan kontakt med både vårdcentral och psykiatrin.

Landstinget anmäler en händelse till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Fallet rör en ung man som haft kontakt med sin vårdcentral under flera år på grund av smärtor efter en trafikolycka.
Mannen har också vårdats inom den psykiatriska slutenvården och när han skrevs ut därifrån skulle vårdcentralen ta över vården.
I början av juni 2007 sökte mannen hjälp på vårdcentralen eftersom han mådde sämre. Han fick då rådet att kontakta akutpsykiatrin om han blev sämre. Enligt vårdcentralen tydde inget på att han var självmordsbenägen, men en knapp månad senare tog mannen sitt liv.