Omprioriteringar ska korta polisens långa handläggningstider

Polisen i Värmland har haft problem med långa handläggningstider. Vissa ärenden är uppemot två år gamla. Nu görs en omprioritering för att korta handläggningstiden, säger kriminalchefen Rose-Marie Flood.