Brottsmisstänkt kräver skadestånd

Den Karlstadsbo som i somras frihetsberövades för mordförsök, alternativt grov misshandel, och senare friades från misstankar, kräver nu skadestånd av staten.

Mannen menar att han hållit i en skadad person för att hjälpa honom, något som gjorde att han blev misstänkt för allvarlig våldsbrottslighet.
Mannen upplever att han fortfarande utpekas som misstänkt av personer i Karlstad, vilket orsakat honom stort lidande.