Landstinget

Advokat kräver att få ut patientjournal

En advokat har i ett patientärende inte fått ut de journaler som krävs och som hans klient har rätt att få ut.
Problemet är att en före detta distriktsläkare på vårdcentralen har ansvaret för sin patients journal, men den finns på vårdcentralen.

För en månad sedan meddelade advokaten vårdcentralen att den före detta läkaren gett sitt samtycke att lämna ut journalen, men trots att en månad gått har advokaten ännu inte fått den. Nu vill han ha svar från landstinget hur han ska bete sig för att få ut journalen.