Räddade ensamseglare i sjönöd på atlanten

I två månader har Carolin Hilton från Uddevalla varit till sjöss. Hon seglar med seglande gymnasieskolan från Colombia över atlanten till hemmahamnen på Öckerö.
Carolina har rapporterat från resan tidigare i Cappuccino nu berättade hon brand annat on hur de räddade en ensamseglare som fått roderhaveri mitt ut på Atlanten och drivit om kring i 14 dagar innan de hittade honom och kunde ta honom på släp till Azorerna.

Hör Carolinas tidigare berättelser om resan i Cappuccino:
21/1; 22/2: