Skövde

Anmälan leder till arbetsmiljöinspektion

Arbetsmiljöverket ska göra inspektion hos ett företag i Skövde. Fackförbundet Unionen skriver i sin anmälan att arbetsgivaren på det aktuella företaget vägrat skriva på handlingar i arbetsmiljöärendet.

Enligt arbetsmiljöverket är det ovanligt att arbetsgivare på det här sättet vägrar befatta sig med handlingar som har med arbetsmiljö att göra.

Inspektionen från myndigheten kommer att ske under april månad.

Enligt facket är den grundläggande orsaken att det är problem med den fysiska arbetsmiljön. Nu är det upp till arbetsmiljöverket att avgöra hur allvarliga bristerna är.