JÄMTLANDS LÄN

Ingen resning i HD för kvinnojour

De tre kvinnor i en kvinnojour som hjälpte en jämtländsk mamma och hennes två barn att gömma sig, får inte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det uppger SVT:s Jönköpingsnytt.

Hovrättens dom står därmed fast. Två av kvinnorna dömdes till sex månaders fängelse medan den tredje fick villkorlig dom och böter.