Gävleborg

Socialtjänsten brister vid fosterhemsplaceringar

Socialtjänstens arbete med barn som är placerade i fosterhem visar stora brister. Nu sammankallas ansvariga politiker och tjänstemän i länets samtliga kommuner för att diskutera problemen.

I höstas visade Radio Gävleborg, i en granskning av den sociala barnavården i länet, på uppenbara brister när barn i länet placeras i familjehem, eller fosterhem som det också brukar kallas.

Vissa barn är placerade utan ett rättssäkert beslut. Det finns också barn som placeras i fosterhem utan att det först utretts grundligt.

Ofta brister socialtjänsten också när det gäller att följa upp de placerade barnens skolgång och hälsa. Och besök i fosterhemmen sker för sällan.

– Dom barn och unga som är placerade i familjehem tillhör dom allra mest utsatta barnen i vårt samhälle. Dom har rätt till en god vård, säger Tord Fredriksen, socialkonsulent på länsstyrelsen.

Han konstaterar också att en tidigare granskning som de gjorde för några år sen inte entydigt ledde till de förbättringar som man hade hoppats.

Länsstyrelsen har nu genomfört en tillsyn av den sociala barnavården, där de riktar kritik mot samtliga kommuner i länet.

Nu bjuder de in ansvariga politiker och tjänstemän från länets kommuner för ett samtal om problemen. 23 april väntas en seminariedag att hållas.

Reporter: Stefan Westrin