Västra götaland

Patientavgifterna kan tas bort

Om du har listat dig på en vårdcentral kan du slippa betala patientavgift. Det är ett förslag i utredningen om den framtida vården i Västra Götaland.

För Västra Götalandsregionen skulle förmånen för patienterna bli dyr. Regionen skulle förlora intäkter på mellan 150 och 200 miljoner.

Men folkpartisten Jonas Andersson som är ordförande i regionens Hälso- och sjukvårdsutskott, säger att själva administrationen av patientavgifterna kostar väldigt många miljoner i dagsläget.

Enligt utredningen skulle att avgiftsfriheten leda till att fler söker sig till primärvården, och då framför allt låginkomsttagare.

- Är det så att det finns de som inte söker vård - fast de behöver det - på grund av ekonomin, så är det en viktigt åtgärd som vi vidtar, säger Jonas Andersson.

Han menar också attdet finns andra fördelar om patienterna går till samma vårdcentral varje gång de behöver vård:

- Vårdpersonalen kan patientens sjukdomshistoria och på så sätt kan patienten få en bättre, snabbare och effektivare vård.