Café Campus 3/4

Fredrics företagsidé: Ett litet kort ska förmedla hälsoinformation

Han gick en termin på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, men valde sedan att göra ett uppehåll med studierna.

Lockelsen i att driva ett eget företag blev nämligen så stark att studierna får stå åt sidan ett tag. Minst. Och det verkar som att han valde rätt. För den lilla uppfinning han kom på har gett honom stora framgångar.

Högskolestudenter hemma igen efter uppdrag i Kina

Vincent Högman Salzedo och Madeleine Fagerberg är två av de 22 studenter från Högskolan i Jönköping som nyligen var i Shanghai i Kina på uppdrag. Vincent och Madeleine studerar grafisk design och webbutveckling och när de åkte till Kina hade de med sig uppgifter från fyra olika svenska företag. Målet var att hitta billigare och bättre produkter alternativt nya produkter till företagen.

Det traditionella klassrummet kan vara på väg bort

En kateder. Prydliga bänkrader där böcker ligger på bordsskivorna. Elever som räcker upp handen. Och en magister eller fröken som svarar på frågor och skriver på tavlan. Så där har skolan, lite förenklat, sett ut de senaste åren. Så såg den ut för mig, och så såg den säkert ut för dig. Men skolan som du och jag minns den kanske är på väg bort. Det finns i alla fall en klar risk. Det menar Tomas Kroksmark som är professor i pedagogik. Varför berättade han i dagens Café Campus, där han var gäst tillsammans med Ulli Samuelsson, doktorand i lärande.

Alla ställer (olika) krav på socialarbetarna

Att vara socialarbetare idag är inte alls samma sak som det var att vara socialarbetare för 20 år sedan. Yrket har förändrats i takt med att samhället har förändrats och idag och imorgon hålls en nationell konferens i just Jönköping om socialt arbete. Och nya krav i arbetslivet ställer nya krav på utbildningen.

- Vi försöker rusta studenterna, säger Christina Ljungqvist som är avdelningschef på avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete på Hälsohögskolan i Jönköping.