Sjukvården

Höjd patientavgift ger extra miljoner

1,3 miljoner kronor extra i kassan till sjukvården har den nya höjda patientavgiften givit från och med oktober förra året till och med februari i år.

Det var 1 oktober förra året som patientavgiften för att gå till vårdcentralen höjdes från 150 kronor till 200 kronor.

På så sätt hoppades kommunen öka sina intäkter till sjukvården med 2 miljoner per år.

Hur antalet besök till mottagningarna påverkats är för tidigt att säga. Även hur antalet frikort förändrats av de höjda avgifterna är ännu oklart, enligt Åsa Högberg, som är ekonomichef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.