Fordon som kan medföra miljöfara

En fastighetsägare på norra Gotland, som har bilar och maskiner uppställda på sin tomt, kan inte tvingas till skyddsåtgärder på andra än sina egna fordon har länsstyrelsen beslutat.

På tomten finns ett antal avställda fordon som bland annat används i filminspelningar och som kan medföra miljöfara i form av läckage och förorening av marken.

Därför krävde miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen att fastighetsägaren skulle vidta skyddsåtgärder och tömma bilarna på vätskor.

Men fastighetsägaren kan inte föreläggas att tömma hyresgästernas eller andras bilar på miljöfarliga vätskor, anser länsstyrelsen som ändrar miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut så att det bara gäller bilar eller fordon som fastighetsägaren själv äger.