Våldet mot kvinnor ska motverkas

För att fortsätta arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor får länsstyrelsen i Blekinge 50 000 kronor av regeringen.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska även i fortsättningen samordnas av länsstyrelsen, det beslutade regeringen på torsdagen.

Därför får länsstyrelsen i Blekinge 50 000 kronor i bidrag.

De pengarna ska räcka till att både stödja och lyfta frågor som kan motverka mäns våld mot kvinnor.