Karlstad

Arbete utan arbetstillstånd

Två irakier i 25-årsåldern har ertappats av polisen med att arbeta i Karlstadstrakten utan att ha arbetstillstånd.
Polisen har nu inlett en förundersökning och även arbetsgivaren riskerar rättsliga följder. Det kan handla om böter, men under försvårande omständigheter till fängelse som längst ett år.