Snabbare och enklare lovar Försäkringskassan

Försäkringskassans nya verksamhet invigdes på torsdagen i Örebro. Målet är att korta handläggningtiderna, ge snabbare service och använda ett enklare språk. Det berättar områdeschefen Anneli Moilanen.

Den senaste tiden har Försäkringskassan genomgått den största omorganisationen någonsin. Numera finns nationella och lokala försäkringscenter. Det innebär att olika ärenden hanteras på olika platser i landet.

I Örebro kommer det nationella försäkringscentret handlägga föräldrapenning och arbetsskadeärenden. Det lokala försäkringscentret i Örebro ska ta hand om sjukförsäkringsärenden och handikappärenden. I den lokala verksamheten kan man få träffa handläggare medan den nationella verksamheten ska ske via telefon.

I samband med omorganisationen ska Försäkringskassans internettjänster utvecklats så att kunder ska kunna gå in och se sina ärenden. Dessutom ska telefonservicen bli snabbare. Max två minuter ska man behöva vänta i telefon innan man får hjälp säger Anneli Moilanen, områdeschef för Försäkringskassan.