Östergötland

Pengar till stöd för våldsutsatta kvinnor

Länsstyrelserna får fortsätta att samordna arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.
Regeringen beslutade idag att ge 140 000 kronor i bidrag till länsstyrelsen i Östergötland.

- Målet för verksamheten i hela landet är att säkra ett gott och rättssäkert stöd för våldsutsatta kvinnor, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt ansvarsområde, ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld.