Sigtuna/Märsta

Små förmögenheter i Sigtuna kommun

Invånarna i Sigtuna kommun är bland de fattigaste i landet, det uppger SCB som tittat närmare på svenskarnas samlade förmögenheter. Både de rikaste och fattigaste återfinns i de storstadsområdena. Att Sigtuna ligger så pass lågt beror till viss del på att många unga med låg inkomst bor i kommunen.