Hopp för tåg till Emmaboda

SJ är berett att fortsätta köra tåg mellan Emmaboda och Karlskrona, men bara om länstrafikbolagen skjuter till pengar. Det säger Hans Jonsson VD för Blekingetrafiken.

Utan extrapengar tänker SJ bara köra fem dubbelturer med buss.

Bakgrunden är att banan inte längre får stöd av Rikstrafiken, därmed finns inte heller något krav på tåg som är mycket dyrare att köra än buss.

Förhandlingar om hur trafiken ska se ut i framtiden pågår för fullt och beräknas vara klara inom kort.