Uppsala

Miljöpris till kompositforskare

Kompositforskaren Nils Stavlid från Uppsala får andrapriset i den riksomfattande tävlingen Miljöinnovation. Uppfinningen bedöms ha stora möjligheter på världsmarknaden.

Stavlid, som har varit verksam vid Ångströmlaboratoriet, har utvecklat ett kompositmaterial som minskar friktionen i motorer och därmed också energiåtgången.

Sveriges Miljöteknikråd, som arrangerar tävlingen, bedömer att uppfinningen har stora möjligheter på världsmarknaden.