Uppspelt åker till gymnasieskolan "Framtidsskolan" i Ängelholm

Helene åkte till Ängelholm torsdagen den 3 april 2008 och lät elever och lärare på gymnasieskolan ”Framtids-skolan” bestämma önskemusiken. Lektionen som Helene hamnade på var kinesiska.