Västerås

Bara högstadiet blir kvar på Skiljeboskolan

Nu är det klart att låg- och mellanstadiet och fritidsverksamheten på Skiljeboskolan i Västerås läggs ner vid vårterminens slut. Orsaken till nedläggningen är för få elever.

Det bestämde grundskolenämnden under onsdagen.

Eleverna ska i stället erbjudas plats på Brandhovdaskolan.

Det minskade elevantalet har gjort att intäkterna inte räcker till.

Man räknar med att skolan i fortsättningen skulle behöva extra stöd på mellan 1,3 och 1,8 miljoner kronor per år, och det anser man inte är försvarbart.

Högstadiet, det villl säga årskurserna 7-9, blir däremot kvar på Skiljeboskolan i Västerås.