Varberg

Läkare prickas

En läkare har struntat i att journalföra 130 av de besök patienter gjorde hos henne när hon våren och sommaren 2006 tjänstgjorde på vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg.

De uteblivna journalanteckningarna har bland annat medfört att patienter har fått vänta på recept och sjukintyg.

I en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begär nu Socialstyrelsen att läkaren ska straffas med en disciplinpåföljd. Läkaren i fråga har kritiserats tidigare av Socialstyrelsen för samma förseelse; bristande journalföring.