OS-elden på Himmelska Fridens torg

Dags för festival igen, kineserna bränner pengar för sina döda släktingar. Och nu brinner OS-elden i Peking.