"Vi måste kunna lita på gränsvärdena"

LKAB välkomnar en utredning om sänkta gränsvärden för dieselavgaser och damm i gruvorna. Det här med anledning av avhandlingen från Umeå universitet som visar att gruvarbetare har sämre luftvägshälsa än andra.

Luftföroreningarna i gruvan håller sig under de gränsvärden som gäller idag. Men trots det visar en ny doktorsavhandling från Umeå universitet att gruvarbetare i Kiruna och Malmberget får problem av dieselavgaser och damm.

Arbetsmiljöverket har nu flaggat för att man ska se över om gränsvärdena i gruvan borde sänkas. En sådan utredning välkomnas av LKAB.

- Vi vill veta att vi kan lita på de gränsvärden som finns, att vi får en bra arbetsmiljö om vi håller oss under gränsen. Gränsvärdena ska ju anpassas efter ny forskning, säger Johanna Nordin, chef för den medicinska företagshälsovården på LKAB.

Enligt avhandlingen som är gjord av LKAB:s före detta företagsläkare så har gruvarbetarna fördubblad risk att drabbas av kronisk bronkit och slemhosta.

- Vi kommer att se vad avhandlingen innehåller i detalj. Sedan får vi göra en bedömning av om vi har anledning att vidta ytterligare åtgärder i gruvan utöver det vi redan gör, säger Johanna Nordin.

Hon vill inte prata så mycket om avhandlingen förrän den är presenterad vid universitetet. Men hon känner inte igen problemet att gruvarbetare skulle ha extra problem med luftvägarna.

- Vi gör kontinuerliga hälsokontroller på alla anställda och där ingår en lungfunktionstest. Vi kan inte se något alarmerande där.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se