Mer pengar till arbete till minskat våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Värmland har fått mer pengar av regeringen till arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor.

Totalt har regeringen fördelat närmare 3,3 miljoner kronor över landet och länsstyrelsen i Värmland får 180.000 kronor. Länsstyrelsen ska ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld.