VÄXJÖ

TV-produktion försvinner från Växjö

Sveriges Television drar ner rejält på sin tv-produktion runt om i landet, bland annat i Växjö.

De barn- och ungdomsprogram som produceras i Växjö i dag kommer i framtiden att göras i Malmö.

Kvar i Växjö blir Smålandsnytt, Eftersnack och Grafiskt Center.

Hur många tjänster som ska bort i Växjö är än så länge oklart, men det talas om mellan 10 och 15.

Totalt sett kommer 400 tjänster vid SVT i landet att försvinna och all produktion koncentreras till de tre storstäderna och Umeå.