Enköping

Kommunen förlorade försäkringstvist

Enköpings kommun tvingas betala drygt två och en halv miljoner kronor till försäkringsbolaget If Skadeförsäkring, enligt en dom i Svea hovrätt.

1999 inträffade ett vattenläckage i det kommunala ledningsnätet som skadade en byggnad som var försäkrad hos If. Det belopp som kommunen nu ska betala motsvarar de reparationskostnader som fastighetsbolaget fick. Kommunen ska även betala If:s rättegångskostnader i både tingsrätten och hovrätten.