Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får bakläxa

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, får nu bakläxa från Länsrätten i Jönköpings län.
Orsaken är att HSAN i en anmälan förväxlat Länssjukhuset Ryhov med Höglandssjukhuset i Eksjö.

En patient hade anmält en läkare på öron- näsa halskliniken på länssjukhuset, men HSAN granskade verksamhetschefen på samma klinik i Eksjö.

Länsrätten kräver nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gör om sin prövning, eftersom, som rätten skriver: ”anmälan prövats gentemot fel person”

Länsrätten ger Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, bakläxa för att man tog fel på vilken klinik en anmäld läkare arbetade på. Enligt domstolen framgår det av patientens anmälan att det är verksamhetschefen vid öron-, näsa- halskliniken vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping som avses,
inte chefen för motsvarande klinik i Eksjö.

Utan att ta ställning till HSAN:s beslut att inte pröva anmälan återförvisar länsrätten det till nämnden för ny handläggning.