Eksjö

Utvisningshotad får stanna

En utvisningshotad kvinna från Kamerun får stanna i Sverige. Den 25-åriga kvinnan bor i Eksjö.

Migrationsverket ville utvisa kvinnan, men efter att ha överklagat till migrationsdomstolen får hon nu stanna i landet.

Domstolen har bestämt att ge henne permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket har medgett bifall till yrkandet om uppehållstillstånd på grund av att det anses föreligga udda och ömmande omständigheter på sätt som avses i 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen.

Vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i målet gör migrationsdomstolen ingen annan bedömning än Migrationsverket.

Med hänsyn till Lydia Xejangs hälsotillstånd, förhållandet till sonen Anang och de risker av psykosocial natur som denne av verket bedömts löpa vid ett återvändande till hemlandet med modem, får synnerliga skäl för att bevilja Lydia Xejang.