Priset för hyrläkare stiger

Landstingets kostnader för att hyra in läkare ökade i fjol till 24 miljoner kronor vilket är fyra mer än året innan. Till största delen är det primärvården som hyr in läkare, och det är också där kostnaderna ökat.

Dessutom hyr landstinget också in läkare till psykiatrin. Förutom läkare hyrde landstinget in annan personal för cirka 4 miljoner i fjol, det var en miljon mer än året innan.