Obs-platser bort i Haparanda - oppositionen vägrade ta beslut

Landstingsfullmäktige beslutade på torsdagseftermiddagen att samtliga obs-platser vid vårdcentralen i Haparanda ska avvecklas. Ingen i oppositionspartierna deltog i beslutet eftersom de ansåg att det inte gick rätt till.

När beslutet skulle fattas gick hela oppositionen som en protest och satte sig på åhörarläktaren.

I början av mötet på torsdagen begärde opositionspartierna bordläggning av ärendet eftersom de menade att underlaget till beslut delades ut för sent.

Oppositionen kommer nu att överklaga beslutet att lägga ner obs-platserna i Haparanda till länsrätten.

Anna Widén, SR Norrbotten
anna.widen@sr.se