پنجشنبه ۳ آوریل ۲۰۰۸، ۱۵ فروردین ۱۳۸۷

تهیه کننده : محمدعقیلی

استفاده بهینه از تلفن های دستی ازکارافتاده 
 
تازه ترین بررسی انجام شده نشان می دهد که نزد هرخانوار سوئدی حداقل یک دستگاه تلفن دستی کهنه یا ازکارافتاده وجود دارد که از آن هیچ استفاده ای نمی شود. دراین بررسی که شرکت مخابرات سوئد  Telia Sonera  انجام داده نشان داده می شود که تعداد این نوع تلفن ها به حدود ۱۵ میلیون دستگاه می رسد.
 افشای دخالت غیرمستقیم سربازان سوئدی در شکنجه ی جوانی در کنگو

فرمانده ی ارتش سوئد Håkan Syrén از مشارکت سربازان سوئد درشکنجه و آزار یک جوان کنگویی در سال ۲۰۰۳ و سکوت آنها دراین مورد اظهار تاسف کرد. با افشای این واقعه در برنامه ی تلویزیونی  Uppdrag Granskning  در روز دوم آوریل، اینک پس از پنج سال فرماندهان نظامی سوئد  واکنش نشان می دهند.