Sjukvården

Ökat intresse bland unga läkare för geriatriken

Det har varit svårt att rekrytera yngre läkare inom sjukvården till geriatriken, sjukdomar som drabbar äldre människor.

Det konstateras på ett symposium i Jönköping med unga läkare som gör sin specialisttjänstgöring.

Men enligt Kristina Pernar från Centralsjukhuset i Karlstad tycks intresset för geriatrik öka bland yngre läkare.

Kristina Pernar kommer från Centralsjukhuset i Karlstad och hon berättar att geriatrik, som är en ganska ung specialitet inom sjukvården handlar om hur man på bästa sätt kan sköta en äldre multisjuk människa.

Det är en teamspecialitet som innefattar förutom den egna läkaren också vård av sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, demens och andra sjukdomar då man jobbar ihop med t.ex. dietister, psykologer och kuratorer, sjukgymnaster och tandhygienister.

Det här är en ung specialitet som funnits i ett 20-tal år och tidigare kallades för långvårdsmedicin. En viktig del inom geriatriken är också rehabiliteringen av människor som drabbas av t.ex. stroke eller frakturer.

Daniel Gustavsson jobbar på Länssjukhuset Ryhov och han tror att många kan lockas till geriatriken för att få ett helhetsgrepp om patienten.