Forskare förklarar Estonias förlisning

Estonias sjunkförlopp kommer närmare sin lösning. Under två år har forskare på Chalmers gjort tester med en modell av båten och idag, torsdag, presenterades resultaten.

Lasse Johnsen från anhörigföreningen Svea hoppas inte på mycket inför testet.

– Jag hoppas ju naturligtvis att det ska klarna något men jag har inte för stora förväntningar. Så länge man inte har ordentliga fakta att basera det hela på, då kan man aldrig få fram hela grunden för det hela, säger Lasse Johnsen på anhörigföreningen Svea.

Chalmersägda SSPA kom in i bilden när haverikommissionens resultat inte var tillräckliga. Nu har hela förloppet klarlagts, menar Claes Källström, som lett projektet. I en jättelik bassäng med simulerade vågor och vind demonstrerade han med en cirka fyra meter lång Estoniamodell hur sjunkförloppet gick till.

Tidigare har SSPA kommit fram till att fartyget tog in vatten dubbelt så snabbt som haverikommissionen trott. Nu är även resten av förloppet kartlagt, och Claes Källström hoppas att man ska kunna använda resultatet för säkerhet på andra fartyg i framtiden.