Hyrläkare dyrt för landstinget

På nytt har kostnaderna dragit iväg för hyrläkare i Stockholms län. Under förra året blev notan extra hög, 185 miljoner, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med året innan.

Geriatriska kliniken på Nynäshamns sjukhus hyr in ungefär 40 procent av sin personal.

Gun-Britt Linder, vd för Nynäs Vård, menar att det drabbar patienterna som inte får träffa samma läkare.

--Jag föredrar att anställa läkare för att man ska få kontinuitet för att man blir en medarbetare i teamet.  Vi har haft massor av annonser ute men vi får inga svar och då har man inget annat alternativ än att hyra in läkare.

Vanligast är det att personal hyrs in till primärvården och psykiatrin.

Ett bemanningsföretag som Radio Stockholm talat med uppger att man fakturerar landstinget 6 000 kronor per dag för en specialistläkare. Men trots att systemet kostar mycket pengar tycker Maria Wallhager, biträdande personallandstingsråd i, att det är värt priset.

– Vi måste faktiskt säkerställa att patienterna får bra vård och då måste man bemanna upp vårdcentralerna.

Enligt Maria Wallhager kan det faktum att allt fler läkare väljer att arbeta för bemanningsföretag bland annat bero på högre löner och missnöje med tidigare arbetsplatser.

– Självklart är det vår arbetsuppgift att försöka få fast personal som trivs och vill stanna kvar och vidareutveckla sitt arbete. Jag kan förstå att det finns fördelar för den enskilde individen med att jobba för ett bemanningsföretag, men på sikt är det inte bra för verksamheten och inte heller för patienten.

Cathrin Reth
cathrin.reth@sr.se