Vetlanda

Delade meningar om nej till Tjustkullehallen

Igår berättade nyheterna att Vetlanda kommunstyrelse väljer att rata Tjustkulle, alltså projektet som skulle leda fram till ett nytt sporthus och allaktivitetscentrum, där Vetlandas bandy skulle få egen inomhusbana.

Hallen pekas ut som en förutsättning för att Vetlandas bandy ska kunna överleva, och både politiker och tjänstemän känner besvikelse om projektet inte blir av.

Men bland tillfrågade Vetlandaborna är inte Tjustkullehallen rakt igenom nödvändig för Vetlandas sport- och föreningsliv.