Uppsala

Flera orsaker till bussolyckan i Rasbo

Flera olika faktorer orsakade den svåra bussolyckan i Rasbo vintern 2007 då sex passagerare omkom. Det framgår av Statens Haverikommissions slutrapport.

Enligt kommissionen var vägens utformning och hastighetsgränser bristfälliga. Det förekom även brister i bussbolagets säkerhetsarbete.

Nästa vecka kommer en av bussförarna att ställas inför rätta för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.