KRONOBERG

12 döda av heroin i Kronoberg

Ungdomars lust att experimentera med droger har lett till att det nu finns nästan 90 kända heroinmissbrukare i Kronoberg. Samtidigt är mörkertalet stort.

Och utvecklingen den är alarmerande, säger Robert Loeffel, informationsansvarig på Kronobergspolisen.

- Det här är mycket bekymmersamt.

Under 2006 och 2007 har 12 personer i Kronobergs län dött av heroinöverdoser. Ingen av dem blev äldre än 24 år.

Detta har gjort att polisen, sedan årsskiftet lagt ner stora resurser på att bekämpa utbredningen av heroin, och det har gett resultat.

Polisen har upptäckt 12 nya narkotikamissbrukare och då väntar man ändå på provsvar i ytterligare nästan 30 fall.

Och värst av allt enligt Robert Loeffel, är att polisen stött på flera nya missbrukare.

- Den yngsta är bara 18 år.

Heroinet i Kronobergs län kommer in i landet via Malmö, enligt Kronobergspolisen. Ursprungligen kommer det bruna heroinet som det uteslutande handlar om från Afghanistan.

En normal dygnsdos kostar ungefär 1 000 kronor, därför begår missbrukarna många stölder, oftast i villor eller sommarstugor, för att finansiera sitt missbruk.

Och när nu heroinprojektet pågått i några månader, märks också en stor skillnad på antalet inbrott i länet, säger Robert Loeffel.

- Bara i Växjö har vi sett en 90-procentig nedgång vad gäller kontorsinbrott.

Marcus Sjöholm
marcus.sjoholm@sr.se