Dubbelmordet i Arboga: Hammaren är troligen mordvapnet

Polisens arbete med att fastställda DNA från brottsplatsen i Arboga, där två små barn miste livet, och på det misstänkta mordvapnet går framåt.

Polis och åklagare hoppas och tror att den hammare som har hittats på Skavsta flygplats är det mordvapen som använts vid morden på barnen och mordförsöket på deras mamma.


Man tror alltså att hammaren som har hittats på Skavsta flygplats är det mordvapen som användes vid morden och mordförsöket i Arboga.

- Hundraprocentigt säkra kan vi först vara när den tekniska undersökningen av mordvapnet är klart. Men det finns dock mycket som tyder på att det skulle kunna vara den här hammaren som använts, säger polisens presstalesman Börje Strömberg.

- Dels är den inlämnad till säkerhetskontrollen på Skavsta vid den tid då vi vet att den misstänkta kvinnan fanns på flygplatsen och var på väg till Bremen i Tyskland.

- Dels stämmer vapnet in på offrens skador, säger Börje Strömberg till P4 Västmanland.

Tid, plats och modell kan således stämma in, men helt säker kan man inte vara förrän den tekniska undersökningen är helt klar.

Från början gick polisen ut med att mordvapnet var en kniv, men nu är det en hammare.

Börje Strömberg förklarar vad det beror på:

- Ingen hade kunnat tänka sig att man använt en hammare vid morden. På grund av allt blod som fanns på mordplatsen drog man slutsatsen att det var en kniv som använts.

Hur pass säkra är ni på att det är rätt kvinna som är gripen för dåden?

- Om vi inte var tillräckligt säkra skulle vi inte ha begärt henne häktad, och tingsrätten skulle heller inte ha häktat henne ”på sannolika skäl” misstänkt för brotten, den starkare misstankesgraden.

- Något som hovrätten senare fastställt, säger Börje Strömberg till P4 Västmanland.

Han säger också att man ännu inte kunnat höra den svårt skadade mamman, som vårdas på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

- Vi måste vänta tills hennes hälsotillstånd är sådant att hon klarar av att prata med oss. När den tiden kommer kan vi inte förutse, men när det är dags så kommer vi att finnas där, säger Börje Strömberg.

Enligt förundersökningsledaren, åklagare Frieda Gummesson, är det svårt att bedöma när den misstänkta kvinnan kan komma att lämnas ut från Tyskland till Sverige.

- Det finns en yttersta gräns som är 90 dagar ifrån gripandet. Senast då ska det finnas - om det blir en utlämning - ett beslut om att hon lämnas ut. Det kan ta kortare tid också, säger åklagare Frieda Gummesson.